บ่อน้ำแร่โป่งร้อนเกาะคา1
วัดพระธาตุลำปางหลวง-1
วัดพระธาตุดอยพระฌาน การเดินทาง
วัดถ้ำพระสบาย-2