Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ท่องเที่ยว - เกาะคา

ท่องเที่ยว-เกาะคา

วัดพระธาตุลำปางหลวง

  เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาแต่โบราณ ตามตำนานกล่าวว่ามีมาตั้งแต่สมัยพระนางจามเทวี ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ตอนปลาย มีความสวยงามและอลังการด้วยศิลปะสถาปัตยกรรม ที่สร้างขึ้น ในแนวกำแพงใหญ่ที่ทอดยาวกั้นทุกอย่าง ไว้ในบริเวณวัด  ส่วนบันไดด้านหน้าเป็นนาค สองชั้น หัวนาคชั้นแรกเป็นมังกรคล้ายนาค ตามคตินิยม ทางเหนือ ชั้นที่สองเป็นหัวนาคหัวเดียว เดินขึ้นไปตามบันไดนาคจนถึงประตูซุ้มโค้งหรือประตูโขง ที่ส่วนบนมีลายปูนปั้นเป็นกรองวิมาน มีนาคและหงส์ตามชั้นต่าง ๆ จนถึงยอดดูสวยงามยิ่ง ข้างบน ด้านหน้าจะเป็นพระวิหารหลวง เป็นวิหาร เปิดโล่งขนาดใหญ่ เป็นวัดไม้ที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของไทย งดงามด้วยสถาปัตยกรรม เก่าแก่ มากมายได้แก่พระธาตุลำปางหลวง, วิหารหลวง, วิหารพระพุทธ, ซุ้มพระบาท, กุฏิพระแก้ว, วิหารพระเจ้าศิลา และพิพิธภัณฑ์ ภายในบริเวณวัด

ฟาร์มแกะฮักยู ลำปาง

ฟาร์มแกะฮักยู ลำปาง ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2554 เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนและจุดแวะพักที่มีคุณภาพสำหรับทุกคนในครอบครัว เพื่อรองรับลูกค้าท้องถิ่น และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำปาง ​นอกจากเราจะเป็นฟาร์มแกะที่มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเด็กๆ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทั้งด้านสมอง ร่างกาย และจิตใจ พร้อมจุดถ่ายรูปเช็คอินมากมาย เรายังมีของฝากและของที่ระลึกที่พิเศษไม่เหมือนใคร พร้อมทั้งมีอาหารและเครื่องดื่มเมนูแสนอร่อยที่รับรองว่าพิเศษไม่ซ้ำใครแน่นอน อาทิเช่น เมนูเนื้อแกะนำเข้าจากนิวซีแลนด์ เมนูนมแกะ เมนูจากแปลงปลูกมัลเบอรี่ปลอดสารพิษ เมนูเส้นไข่ขาว ลำปางไม่ได้มีเพียงชามตราไก่เท่านั้น หากเมืองเล็ก ๆ ที่น่ารักยังมีนมแกะที่ถูกนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้ลิ้มลอง ณ ฟาร์มแกะฮักยูแห่งนี้ พร้อม ๆ กับชมความน่ารักของฝูงแกะ อีกทั้งยังมีร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึกเอาใจคนชอบช็อปปิ้ง ร้านเค้กและเครื่องดื่มสำหรับคนช่างกิน เรียกได้ว่าเป็นความสุขจัดเต็มแบบครบทุกอรรถรสเลยจริง ๆ

ค่าเลี้ยงแกะ 20 บาท
พิกัด: 349 ตำบล วังพร้าว อำเภอเกาะคา ลำปาง 52130
โทรศัพท์: 083 947 5349
เปิดทำการทุกวันตั้งแต่ 09:00–18:00 น.

พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยา

พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยาจังหวัดลำปาง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมความรู้และตัวอย่างด้านธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ และธรรมชาติวิทยา เพื่อให้บริการองค์ความรู้ที่รวบรวมไว้แก่ประชาชน และเป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการ ศึกษาวิจัยที่ถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งซากดึกดำบรรพ์ และแหล่งธรณีวิทยาที่สำคัญในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือของประเทศ

ภายในนิทรรศการ แบ่งเป็น 3 โซน
โซนชั้น 1 กิจกรรมการเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา ธรณีพิบัติภัย และซากดึกดำบรรพ์
โซนชั้น 2 บอกเล่าเรื่องราวในมหายุคมีโซโซอิก พร้อมจัดแสดงหุ่นไดโนเสาร์เคลื่อนไหวได้ พร้อมทั้งห้องจำลองการสูญพันธุ์ของไดโนเสาร์หลังสิ้นสุดมหายุคมีโซโซอิก เมื่อไดโนเสาร์สูญพันธุ์ได้กำเนิดมหายุคที่ 3 คือมหายุคซีโนโซอิก บอกเล่าเรื่องราวสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
โซนชั้น 3 บอกเล่าเรื่องราวการกำเนิดโลกและสิ่งมีชีวิตในมหายุคพาลีโอโซอิก ผ่านหุ่นจำลองเคลื่อนไหวได้

ที่อยู่และเบอร์ติดต่อ
เลขที่ 414 หมู่ 3 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 52130
โทรศัพท์ : 054-282 159 , 089-815-2202
อีเมล : [email protected]
วันและเวลาทำการ เปิดให้เข้าชม วันอังคาร – วันอาทิตย์ เวลา 09.30 – 16.30 น. ( ปิดวันจันทร์ )

วัดสันตินิคม

วัดสันตินิคม เดิมชื่อ “วัดสันตินิคมสามัคคีธรรม”
 
เป็นวัดที่สงบร่มรื่น มีความสวยงามตามแบบสถาปัตยกรรมทางพุทธศาสนา นอกจากวัดสันตินิคมที่เป็นศาสนสถานที่เผยแพร่ความรู้ทางพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นวัดที่มีการจัดการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ มากมายถือเป็นวัดที่มีการจัดการศึกษาครบรูปแบบโดยเริ่มก่อสร้างเป็นสำนักสงฆ์ขึ้นมาก่อนโดยมี
หลวงปู่สอาด กุสลจิตโต และ นายจันทร์แก้ว (คุณตาคำ) จำปาวัน  
เป็นผู้ที่ได้ริเริ่มการสร้างวัดตั้งแต่แรกเริ่ม พร้อมกับชาวบ้านในหมู่บ้านภายใต้การบริหารงานและการปกครองดูแล วัดสันตินิคม ของท่านพระครูกิตติธีรคุณ (กิตติภพ สุมังคโล) และ หลวงปู่สอาด กุสลจิตโต ที่ได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะถาวรวัตถุและศาสนะสถานอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา
ทำให้ผู้ที่เข้ามาทำบุญในวัดได้เกิดจิตศรัทธาอันแรงกล้าในการถวายปัจจัยร่วมทำบุญอย่างไม่ขาดสายและอีกทั้งยังเป็นพระนักพัฒนา และ
พระวิปัสสนาจารย์ผู้ถือในข้อวัตรปฏิบัติปฏิปทาในการดำรงตนให้อยู่ในศีลและพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดจริงจังรวมทั้งการถือข้อวัตรปฏิบัติธรรมอันมีภูมิจิตและภูมิธรรมที่มีศีลาจารวัตรงดงามไม่ด่างพร้อยเป็นเนื้อนาบุญอันสำคัญในบวรพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้ามาพึ่งบารมีธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาของการพัฒนาวัดสันตินิคมแห่งนี้โดยมีแหล่งอุทยานการศึกษาภายในวัดสันตินิคมประกอบด้วยที่ได้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะถาวรวัตถุและศาสนะสถานอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลาทำให้ผู้ที่เข้ามาทำบุญในวัดได้เกิดจิตศรัทธาอันแรงกล้าในการถวายปัจจัยร่วมทำบุญอย่างไม่ขาดสายและอีกทั้งยังเป็นพระนักพัฒนาและพระวิปัสสนาจารย์ผู้ถือในข้อวัตรปฏิบัติปฏิปทาในการดำรงตนให้อยู่ในศีลและพระธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดจริงจังรวมทั้งการถือข้อวัตรปฏิบัติธรรมอันมีภูมิจิตและภูมิธรรมที่มีศีลาจารวัตรงดงามไม่ด่างพร้อยเป็นเนื้อนาบุญอันสำคัญในบวรพระพุทธศาสนาเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เข้ามาพึ่งบารมีธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดเวลาของการพัฒนาวัดสันตินิคมแห่งนี้โดยมีแหล่งอุทยานการศึกษาภายในวัดสันตินิคมประกอบด้วย

1. อุทยานการศึกษาด้านพระพุทธศาสนา
2. อุทยานการศึกษาด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. อุทยานการศึกษาด้านศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบ้าน
4.อุทยานการศึกษาสวนสมุนไพร(สวนพฤษศาสตร์)
5.อุทยานการศึกษาพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
6.อุทยานการศึกษาห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
7.ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศชุมชนตำบลใหม่พัฒนา 

เวลาเปิดทำการทุกวัน : 08.00 – 17.00 น.
ที่ตั้ง: 170 ตำบล ใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา ลำปาง 52130 ไทย